Heilpflanzen-Welt - Die Welt der Heilpflanzen!
Heilpflanzen-Welt - Natürlich natürlich!
May 2022

Musikalske og billedlige dimensioner i psykoterapi. En undersøgelse af, hvordan begrebet jegstruktur afspejles gennem musik og billede.

Journal/Book: Institut for Musik og Musikterapi AAU. 1996; Aalborg. Aalborg University. 100.

Abstract: Problemformulering: "Kan sammenligning af klienters udtryk i hhv. musik og billede, i udvalgte øjeblikke i terapiforløbet, belyse de to mediers udtrykspotentialer i forhold til mediernes afspejling af klientens jegstruktur" Det empiriske materiale er en enkelt case, et musikterapeutisk forløb med en 5-årig dreng, hvor klienten både spillede og tegnede.

Note: LOB 20.6.1996

Keyword(s): Kreative medier. Objektrelationsteori. Hermeneutik


Search only the database: 

 

Zurück | Weiter

© Top Fit Gesund, 1992-2022. Alle Rechte vorbehalten – ImpressumDatenschutzerklärung