Heilpflanzen-Welt - Die Welt der Heilpflanzen!
Heilpflanzen-Welt - Natürlich natürlich!
December 2021

Oversættelse - i musikterapeutens dagligdag.

Journal/Book: Institut for Musik og Musikterapi. 1999; Aalborg. Aalborg Universitet. 120 sider + bilag + litteraturliste..

Abstract: Afhandlingen tager afsæt i en konkret oversættelsesopgave: Rosemarie Tüpkers tyske doktorafhandling Ich singe, was ich nicht sagen kann (2. udg. Münster 1996), som er den foreløbigt mest grundige behandling af den morfologiske musikterapis teori og praksis. Den opgave er i sig selv et vanskeligt projekt, idet morfologiens terminologi og metateori er vanskeligt tilgængelig og sprogligt langt mere sofistikeret end mange andre musikterapeutiske retninger. Forf. udvider imidlertid perspektivet ved at anskue oversættelsesbegrebet meget bredt: i musikterapeutens dagligdag foregår der konstant oversættelsesprocesser på forskellige planer: terapeuten må ÔoversætteÕ musikken til verbalsprog i et vist omfang; klienten/patienten må ÔoversætteÕ sine egne følelser og problemer til musik - og tilbage igen gennem en terapeutisk træning i at lytte til sig selv. Begge processer foregår både simultant (under den terapeutiske improvisation) og refleksivt (i efterfølgende dialoger og analyser). Oversættelsesproblematikken rækker således fra metateoretiske problemstillinger til den konkrete dagligdags praksis. I problemformuleringen (s. 4) spørges der således til Òhvilke forskellige trin der indgår i Ôlæsningen af samspillet imellem musikalske strukturer, patientens oplevelse og terapeutens interventionerÕ og...hvilket fortolkningsredskab der lader sig udvikle på baggrund af den morfologiske musikterapis grundideer.Ó Forf. formulerer følgende grundantagelse: ÒOversættelse i terapi er en bestandig spiralbevægelse, styret af en skiftevis forvikling med og distancering til genstanden. Oversættelsessproget og oversættelsestrinnene er den røde tråd som leder terapeuten igennem oversættelsesprocessen. Såvel oversættelsessproget som trinnene er både af ubevidst og bevidst karakter.Ó Afh. er herefter bygget op som en fem-delt oversættelse og diskussion af kap. 2 i Tüpkers bog. Hvert underkapitels deltematik diskuteres i forlængelse af oversættelsen, og afh. forbindes desuden horisontalt af en casestudy + 3 casevignetter, alle fra hospitalspsykiatrien. Casematerialet analyseres fortløbende under anvendelse af den morfologiske analysemodel ÒBeskrivelse og rekonstruktionÓ (i 4 skridt).


Search only the database: 

 

Zurück | Weiter

© Top Fit Gesund, 1992-2021. Alle Rechte vorbehalten – ImpressumDatenschutzerklärung