Heilpflanzen-Welt - Die Welt der Heilpflanzen!
Heilpflanzen-Welt - Natürlich natürlich!
October 2021

The Personality Assessment Interview: Preleminary Report

Author(s): Kernberg, Paulina, Fibel, Barbara, Cherbuliez, Theodore, Mortati, Saverio G.

Journal/Book: Psychiatry. 1987; 50: 142-153.

Abstract: The first report of the PAI, a new clinical and research instrument designed to address the need for theoretically sound, clinically relevant, comprehensive, yet easily administered method for assessing personaity organisation. By pers.org. we mean those structures that stabilize the mental apparatus and become the underlying matrix from which behavioral traits and symptoms develop. Following O. Kernberg, we define three basic structural constellations: neurotic, borderline and psychotic (Kernberg 1976). The paper describes the interview technique, the hypothesis on which it rests and its aims and structure. "In sum, the PAI, through its intense and vigorous focus, provides a parsimonious method for rapidly investigating personality function. It can be used to assess the patient's willingness and ability to participate in expresive psychotherapy, it is not threatening to adolescents, and provides useful insights for an inpatient staff regarding their interaction with the patient."

Note: 1. del af artiklen kommenterer forskellige personality assessment metoder ift. DSM-III, bl.a. MMPI, MCMI (Millon), PDQ 8self-report inventories) og standardiserede semistrukturerede interviews som PDI og SCE. Det noteres, at DSM Axis I og II omhandler Personality Disorders, men der findes ikke nogen teori eller oversigt over personality organisation per se - territoriet, som symptomet er vokset frem på. De nævnte metoder er alle indholdsorienterede - modsat PAI som er procesorienteret og interaktionsrelateret til selve interviewet: patienten skal VISE sin personlighed, ikke beskrive den! Hypotesen er, at interview-interaktionen som et mikrokosmos afspejler pat.s personlighedsfunktioner (forsvar og adaptationsstil). I overensstemmelse med ORTs antagelse af at den subjektive indre verden består af selvrepræs., objektrepræs. og affekt links undersøger (assesser) PAI 6 dimensioner: kognitve, affektive, selvrep., objektrep., empati og observerende ego. (De to sidste bl.a. knyttet til realitetstesting, som er afg. for at skelne psykoser fra neuroser/borderline). PAI spørger systematisk ind i de 6 dimensioner, i strukturerede "loops" (ex. på spørgsmål inden for alle dims. gives). Svarene kan rates på 6 skalaer (PAS, gengivet), hver med et kontinuum fra 0-100 med 10 ankerpoints. Antagelsen er, at jo mere alvorlig den psykiske lidelse er, des mere primitiv er de konstituerende dimensioner, således skulle psykoser score lavest, borderline mellem og neuroser højest. Loop 1-5 (hvert loop består af et indledende sp. + mindst 4 sp. om hver variabel): 1. forventninger, 2. Mening, 3. Oplevelse af int. so far, 4. refleksion over oplevelsen, 5. afslutning. Der gives en lang række eks. på mulige sp. og svar, teknikker som holder processen i gang som en kontinuert reflektion over her-og-nu kommunikationen og pat.s oplevelse af den. Applications: PAI kan bruges til at assesse pat.s kapacitet ift. ekspressiv psykoterapi, fordi den demonstrerer pat.s evne til "at lytte, udvikle, revidere, tage ind, reflektere og leve sig ind i andre". Også evnen til at "lege" i Winnicotts transitional space (i rummet for gætteri og eftertanke, som int. skaber) demonstreres. Specielt godt til unge, forid der ikke spørges til deres privatliv! Et langt sluteks. (udskrift af ca. 10 min) viser, hvordan intervieweren afdækker en kompleks samtidighed af indifferens og engagement hos en kvindelig patient - og hvordan dette har en oplysende effekt på resten af personalet, som enten har opfattet hende som det ene eller det andet. Kommentarer (LOB): * Det etiske sp. om hvad pat. får at vide på forhånd om interviewets hensigt og teknik forekommer mig at være underbelyst. Tps rolle er meget aktiv og virker ikke specielt indfølende - måske kan den endda være mere skræmmende end godt er? - Det siges ganske vist, at int. må skabe en holding environment, være empatisk og ikke-vurderende, men det illustreres ikke. Og dog: Interv.udskriften viser, at pat. opfatter int. som non-direktiv, og at dette virker godt. På den anden side er pat. udsat for et konstant bombardement af spørgsmål, som næsten alle er på meta-komm. niveauet. Det må kunne virke forvirrende eller trættende på en del pat. ** I musikterapi er både indholdssiden og processiden til stede i enhver improviseret dialog, f.eks. i form af spilleregel - sammenspil.

Keyword(s): PAI. Structural Diagnosis


Search only the database: 

 

Zurück | Weiter

© Top Fit Gesund, 1992-2021. Alle Rechte vorbehalten – ImpressumDatenschutzerklärung