Heilpflanzen-Welt - Die Welt der Heilpflanzen!
Heilpflanzen-Welt - Natürlich natürlich!
January 2022

Oplevelsesorienteret formidling af klinisk psykologisk grundviden

Author(s): Jørgensen, Eric Friis

Journal/Book: Institut for klinisk psykologi. Skriftserie. 1985; 24: København. KU. 75.

Abstract: Indhold: 1. forord 2. Indledning: Om professionsrettet og oplevelsesorienteret undervisning som led i forberedelse til lang praktik ved psykologistudiet. 3. Undervisningens ydre strukturelle rammer og forløb 4. Selve undervisningsforløbet (i alt 10 sessioner a min 2 timer) 5. Evaluering af øvelsesholdforløb.

Note: LOB 10.2.96: Bogens øvelser er gode og anvendelige - også i forb. med projektabejde. Øvelser og rollespil. "Lærerens bog". Ideer til nye undervisningsformer på kurserne i terapiteori, (musikterapiteori). Sessionernes grundmønster: 1. temaøvelse - Oplevelsesplanet 2. teoretisk diskussion - teoriplanet 3. Praksisrelateret indøvelse og diskussion - anvendelsesplanet. Lærerrollen: "Mere formidler af psykoterapeutisk grundviden end forelæser eller terapeut." Oversigtsliste (p.7) 1. TEMA:INDLEDNING AF SAMTALEFORLØB a) Øvelse om afstand-nærhed mellem "klient" og "terapeut" ved terapeutiske samtaler. Oplevelsesplan: "Afstand-nærhedsøvelse" Teoriplan: Om den fysiske afstands betydning for etbalering af kontakt: Anvendelsesplan: Eksperimentering med samtalerummets geografi/eller/Rollespil om afstand-nærhedssituationen b) Øvelse om åbning af kontaktforhold. O: "Præsentationsøvelse" T: Om kontakt med andre og med sig selv A: Rollespil som indl. af forsk. former for klientkontakt. (I det følgende nævnes kun sessionernes tema og øvelser på oplevelsesplanet). 2. KONTRAKTASPEKTET I PROF. SAMTALER OG OM SAMTALEFORMENS BETYDNING O: Øvelser "Cocktailparty-konversation - akademisk diskussion - autentisk samtale TID SOM STRUKTURERENDE MOMEMT VED PROBLEMLØSNINGSSITUATIONER O:ØVELSE "TID OG STRUKTUR" 3. MODSTAND OG MODSTANDSBEARBEJDELSE O: "Hemmelighedsøvelsen" 4. IDENTITET I RELATION TIL LIVSFORLØB O: "Livsforløbøvelse" IDENTITET I RELATION TIL SOCIALT NETV®RK O: Tegneøvelse "Socialt netværk" 5. IDENTITET I RELATION TIL FAMILIE SAMT OM INTERAKTIONSMDER I FAMILIEN O: Kombineret tegne- og interviw-øvelse: "Familietegningerne" IDENTITET I RELATION TIL FANTASILIV O: Fantasirejsen "Rosenbusken" (ell. "Træet") 6. OVERFØRINGSBEGREBET OG OVERFØRINGSITUATIONER I TERAPI O: "Overføringsøvelse" MODOVERFØRINGSBEGREBET OG MODOVERFØRINGSSITUATIONER I TERAPI O: "Modoverføringsøvelse" 7. TAB OG ®NDRING O: "Tab og ændringsøvelse" 8. PSYKOLOGKVALIFIKATIONER - STR®KE OG SVAGE SIDER HOS TERAPEUTEN O: "Psykologkvalifikationer" DEN VANSKELIGSTE KLIENT - OM HVAD DEN ENKELTE TERAPEUT PERSONLIGT FRYGTER MEST AT SKULLE ARBEJDE MED O: Øvelse "Min vanskeligste klient" 9. KLIENTPROVOKATIONER OG BELASTNINGSOPLEVELSER HOS TERAPEUTEN O: "Klientprovokationer" 10. AFSLUTNING AF TERAPEUTISKE SAMTALEFORLØB O: "Afslutningsøvelse"

Keyword(s): Psykoterapi. terapeutidentitet. øvelser. projektvejledning. oplevelse


Search only the database: 

 

Zurück | Weiter

© Top Fit Gesund, 1992-2022. Alle Rechte vorbehalten – ImpressumDatenschutzerklärung